Store Check - Marknadsundersökning & Mystery shopping

Store check är en tjänst för leverantörer som vill få en överblick av vad som händer på apoteken med produktplacering, lanseringar och kampanjer etc. Denna tjänst ger en snabb och utmärkt bild av hur det ser ut i butik, till en betydligt lägre kostnad än en full säljkårstjänst vilken också inkluderar utbildning av apotekspersonal.

Du som leverantör får en kontroll av hur era produkter och kampanjer presenteras på de olika kedjorna. Tjänsten "Store Check" ger dig:

  • Numerisk distribution; i hur många apotek finns produkten på hyllan
  • Antal "facings" och placering
  • Check om prisetiketter är korrekta och fullständiga
  • Check om kampanjer är uppskyltade under aktuell kampanjperiod
  • Check av hur synligt produktens konsumentmaterial är i butik
  • Bilder från butik

Ni ser produktens förbättringsområden och eventuella fel kan snabbt rättas till.

Rapporterna underlättar i era kontakter med apotekskedjorna och stärker er i förhandlingarna. "Store check" är företrädesvis en prenumerationstjänst där butikskontrollerna görs mellan 1-3 gånger per år. Varje omgång innefattar drygt 600 apotek och innefattar alla kedjor.

Store check ökar er kunskap om vad som händer med produkten i apoteksmiljön - i syfte att öka försäljningen!