Säljkår

Utbildning av apotekspersonal är centralt för att lyckas med försäljning på apotek. Likaså exponeringen i butik. Vår säljkår omhändertar båda.

Apotekspersonalen behöver känna till det specifika med er produkt för att kunna rekommendera den till kund. Personalen rekommenderar er produkt först om de har kunskap om dess fördelar och verkan. För att du som leverantör ska lyckas med apoteksförsäljning är därför utbildning av apotekspersonalen A och O. Våra apotekskonsulenter tar fulla ansvaret för genomförandet av denna utbildning.

Konsulenterna följer också noga upp exponeringen i butik ("In Store Execution"). Det innefattar mätning av distribution dvs uppföljning av att produkterna finns på hyllan, checka att konsumentinformation och pris är korrekt, att planogram efterlevs och att kampanjer är uppskyltade enligt överenskommelse.

Uppdragsgivaren kan definiera ett antal marknadsfrågor som konsulenterna får svara på vid varje besök. Det kan handla om frågor som rör personalens och konsumenternas syn på produkten, eller en registrering av det man ser i butik. Information som är viktig för det fortsatta strategiska arbetet med produkterna.

Säljkår OTC & Egenvård inom apoteksmarknaden

Blue Ocean Sales har en noga utvald, medicinskt utbildad, säljkår. Säljkåren besöker regelbundet de viktigaste apoteken på marknaden. Vi ser över klassificeringen av apoteken dagligen för att veta exakt vilka apotek som är viktigast. Konsulenterna arbetar med såväl produkter inom OTC och egenvård som receptbelagda preparat (RX). Samtliga konsulenter är LIF-certifierade. Säljkårens fokus är kvalitativa besök där budskapet når fram, butiksexponeringen checkas och förutsättningar för ökad försäljning skapas.

Säljkåren har uppnått mycket goda resultat. Resultaten är dokumenterade av fristående undersökningsföretag.

saljkar

Våra duktiga apotekskonsulenter: Anita, Gabrielle, Anna Lena och Katja