Konsulter Att hyra

När ni hamnar i arbetstoppar eller har tillfälliga vakanser inom Marknadsföring och Försäljning, kan vi hjälpa er med förslag på Konsulter för inhyrning. Det kan vara affärsplaner som ska utarbetas, lanseringar och införsäljning till kedjorna som ska genomföras eller omhändertagande av den löpande relationen till kedjorna.

Blue Ocean Sales har ett nätverk av konsulter tillgängliga för inhyrning. Individer vi kommit i kontakt med vilka genom sin erfarenhet inom egenvård, apotek och dagligvaruhandel, samt med sina referenser, har utmärkt bakgrund som konsulter.

Vi har i nätverket personer som kvalificerar för befattningar både som VD i mindre och medelstora företag såväl som Marknads och Försäljningschefer, Key Account Managers, Projektledare etc. Vi har också tillgång till personer med rätt bakgrund för försäljning - i rollen som apotekskonsulenter.