Konsulttjänster - vi ökar försäljning och bygger varumärken

Införsäljning, marknadsföringstjänster & konsulter (KAM)

Vi hjälper till med införsäljning av nya lanseringar mot centrala inköpare eller distributörer och grossister. Vi kan ta hand om den löpande bearbetningen och kontakten till en eller flera apotekskedjor. Då fungerar vi som er Key Account Manager (KAM). Vi arbetar även med Trade Marketing som avser butikskampanjer, butiksmaterial, utbildningsmaterial och events. Vi har tillgång till de bästa konsulterna inom egenvård, personer med bakgrund som ansvariga för de största varumärkena. Konsulterna är även tillgängliga för uthyrning.

Beslut om lansering på en marknad föregås oftast av analys kring marknadens utveckling, konkurrenter, prisbild, möjligheter och hot. Det innefattar arbete som: Affärsplan, Marknadsplan, Aktivitetsplan, Lanseringsförberedelser, analys av legala restriktioner, PR och design för den svenska marknaden inkl översättning av produkttexter. Detta är exempel på konsulttjänster som Blue Ocean Sales gör. Vi gör delar av, eller hela, arbetet.

Vi arbetar både med kortare, tidsbegränsade uppdrag och uppdrag som sträcker sig över flera år.