Uppföljning av centralt bokade kampanjer

Centralt bokade aktiviteter med apotekskedjorna kräver idag stora investeringar. Varje investerad krona är viktig för resultatet.

Under hösten 2023 mätte vi över 20 olika kampanjer. Vi följde upp att kampanjerna var igång och att dem var aktiverade enligt kundens avtal med kedjan; rätt erbjudande och rätt placering. I de flesta fall rullar allt enligt plan men tyvärr inte alltid. Ca 20% av kampanjerna avvek från det som hade bokats. Ingens fel, den mänskliga faktorn spelar in. Men – pågående eller uteblivna aktiviteter är ju en viktig pusselbit i marknads- och försäljningsanalysen samt i den årliga förhandlingen med apoteksaktörerna.

Ta hjälp av oss! Vår bevakning ger er underlag för en affärsmässig dialog med apotekens kategorichefer, en möjlighet att korrigera ev missar under pågående kampanj och i de fall något avviker från avtalet, en möjlighet till ekonomisk kompensation.

Varma hälsningar från oss alla på Blue Ocean Sales!

 

Postad i kategori: ,