Tamro och Blue Ocean Sales inleder samarbete

Tamro AB och Blue Ocean Sales Scandinavia AB har ingått ett samarbetsavtal. Avtalet innebär att parterna marknadsför och säljer en del av motpartens tjänsteutbud och samtidigt skapar möjligheter till helt nya tjänster.

Tamro är den ledande distributören på den svenska apoteksmarknaden och tillhandahåller logistik- och transporttjänster för läkemedels- och egenvårdsbolag. Blue Ocean Sales Scandinavia AB erbjuder tjänster inom marknadsföring och försäljning till leverantörer på apoteks- och egenvårdsmarknaden. Båda parter ser att erbjudandet till bolagens  respektive kunder kan förstärkas. Förstärkningen möjliggörs genom att Blue Ocean Sales kan erbjuda delar av Tamros tjänsteportfölj såsom distribution av säljmaterial till apoteken och spridning av relevant produktinformation digitalt. Samtidigt som Tamro kan erbjuda Blue Ocean Sales säljkårs- och konsulttjänster.

– Samarbetet ger Tamro möjlighet att ytterligare bredda tjänsteportföljen. Vi ser att det finns ett stort behov hos våra kunder att få hjälp med tjänster utanför våra traditionella logistiktjänster. Med Blue Ocean Sales tjänster kan vi ytterligare hjälpa våra kunder att utveckla försäljningen på apoteksmarknaden. .Med en partner som Blue Ocean Sales har vi möjlighet att erbjuda konkreta tjänster och rådgivning kring det kommersiella, säger Mats Johnson, Logistikdirektör och ansvarig för tjänsteutvecklingen på Tamro.

– Vi är mycket glada för detta samarbete! Tamro och Blue Ocean Sales erbjuder helt kompletterande tjänster, icke konkurrerande, och samarbetet öppnar möjligheter för oss båda att ge ett bättre och bredare erbjudande till våra kunder. Samtidig ger det bolagen möjlighet att vara varandras bollplank i utvecklingen av våra respektive tjänster, säger Karin Strömberg, partner och grundare av Blue Ocean Sales Scandinavia AB.

Avtalet träder i kraft omgående.

Postad i kategori: