Tamro AB förvärvar Blue Ocean Sales Scandinavia AB

Den 1 juli förvärvade Tamro AB, Blue Ocean Sales Scandinavia AB. Bolagen har under flera år haft ett framgångsrikt samarbete kring försäljning av tjänster på apoteksmarknaden. Förvärvet ligger i linje med Tamros strategi och förstärker Tamros erbjudande på marknaden ytterligare.

Tusentals människors hälsa och ibland även liv hänger på att Tamro varje dag levererar läkemedel i rätt tid och i perfekt skick till landets apotek och sjukhus. Tamro driver inga egna apotek utan är en oberoende aktör som kan arbeta med allas bästa för ögonen: tillverkare, apotek, sjukhus, konsumenter och patienter.

Att bidra till en god och jämlik hälsa i hela landet liksom ett vård- och omsorgssystem som sätter individen i främsta rummet, är långsiktigt hållbart och nyttjar samhällets samlade resurser på bästa sätt är i fokus för Tamro. Bolaget verkar i gränssnittet mellan invånaren, industrin och vården för att utveckla nya värdeskapande tjänster. Förvärvet av Blue Ocean Sales, som erbjuder tjänster inom marknadsföring och försäljning till leverantörer till apoteksmarknaden i Sverige, gör att Tamro ytterligare stärker sin roll som integratör, innovatör och tjänsteleverantör till vårdens ekosystem.

– Vi förvärvar ett företag med mycket gott anseende på apoteksmarknaden och Blue Ocean Sales tjänsteutbud ligger väl i linje med de tjänster Tamro vill erbjuda på apoteksmarknaden. Vi fortsätter därmed att utveckla vårt tjänsteerbjudande och vår service till apotek och leverantörer på apoteksmarknaden och det lönar sig att fråga Tamro först, säger Tamros VD Lars Schenatz.

Blue Ocean Sales grundades 2010 i samband med omregleringen av apoteksmarknaden då behovet av kostnadseffektiv hjälp inom försäljning och marknadsföring ökade när antalet apotekskedjor och apotek kraftigt utökades. Bolaget har etablerats mycket väl på marknaden och skapat långsiktiga kundrelationer med hög kundnöjdhet.

– För att kunna fortsätta utveckla tjänster och personal är en tillhörighet inom ett större bolag en fördel säger Karin Strömberg, grundare och huvudägare till Blue Ocean Sales.

– Tamro är en utmärkt köpare till vårt bolag och jag ser att vi kan utveckla nya tjänster tillsammans och få ett plus ett att bli tre, säger Birgitta Strömberg VD på Blue Ocean Sales.

Blue Oceans Sales verksamhet kommer tills vidare att bedrivas fristående, huvudkontoret blir kvar i Stockholm och VD och personal fortsätter på sina nuvarande befattningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Cederfont, kommunikations- och marknadschef, Tamro
Tel: +46 (0)761 28 67 97
Email: maria.cederfont@tamro.com

Postad i kategori: