Vår historia

Blue Ocean Sales AB startades i Sverige direkt efter omregleringen av apoteksmarknaden. Vi såg framför oss att omregleringen av marknaden, med en ökning av antal apotek och apotekskedjor, skulle skapa ett behov av apoteksspecifika tjänster inom marknadsföring och försäljning. Apotekskedjorna förväntades utvecklas i riktning mot dagligvaruhandeln. Ägare och lednings erfarenhet från såväl dagligvaruhandel, större FCMG företag och läkemedelsbranschen skapar de bästa förutsättningar för vårt erbjudande.

Under de första åren har kundantalet haft en stadig tillväxt. Resultatet av vårt arbete har mottagits mycket positivt bland såväl kunder som apotekspersonal. Idag är Blue Ocean Sales välkända på marknaden och vi har några av de största leverantörerna inom egenvård bland våra kunder. Ägare och ledning har en lång samlad erfarenhet från några av världens ledande konsumentvaruföretag såsom Procter & Gamble, L'Oréal, Gillette, Colgate-Palmolive och därutöver, genom delägarskap i bolag, betydande kunskap om läkemedelsbranschen i Sverige.

Karin Strömberg, investerare och styrelseproffs, grundade företaget tillsammans med VD Birgitta Strömberg. Sedan 1 juli 2019 ägs företaget av TAMRO AB.