Med anledning av covid-19

Vi följer noggrant utvecklingen och har anpassat verksamheten efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta enligt följande

• anställda arbetar i möjligaste mån hemifrån
• onödiga resor i arbetet undviks
• digitala möten hålls
• kontoret hålls luftigt möblerat och med få personal närvarande vid ett och samma tillfälle samt goda möjligheter till handhygien finns.

Till följd av den rådande situationen med spridning av covid-19 i landet, samt apotekens centrala samhällsfunktion, påverkas för tillfället möjligheterna att utföra fysiska besök på apoteken. Under den närmaste tiden genomför istället våra apotekskonsulenter telefonmöten vilket uppskattas och tas emot mycket väl. Tack vare goda och etablerade relationer med apoteken.

Vid ett förbättrat smittspridningsläge kommer vi omedelbart att återgå till ordinarie verksamhet.

Postad i kategori: ,