Generation Z – den digitala generationen

Generation Z är födda mellan 1997 och 2012 och är den första generationen som aldrig levt i en analog värld. Enligt Svensk Handels rapport ”Läget i handeln 2023” kommer år 2030, 32% av Sveriges befolkning i arbetsför ålder tillhöra generation Z. De påverkas i hög grad av influencers, communities samt trender på sociala medier. Samtidigt är den fysiska butiken viktig för den här gruppen konsumenter där 7 av 10 i hög utsträckning uppskattar att handla där. Generation Z värderar ett trevligt bemötande och personlig rådgivning. Produktkunskap, demonstration av produkten samt möjligheten att få prova i butik värderas högt. Varumärkesbyggande och relationsskapande upplevelser kommer i framtiden bli en ännu viktigare faktor för att attrahera en lojal kund.

Vad förväntar sig Generation Z av den fysiska butiken?

  • Ett trevligt bemötande från en kunnig personal. Det personliga mötet i butiken blir ett viktigt sätt att bygga varumärke. Omedelbar feed-back är särskilt relevant vid köp av komplicerade produkter eller när kunden behöver stöd och vägledning.
  • Miljön i butiken måste vara tilltalande. Inredning och atmosfär är en viktig del för att locka in dessa konsumenter. Detta upplevs speciellt viktigt för många av kvinnorna i generationen men även männen ser detta som prioriterat.
  • Deltagande i communities att inspireras av och interagera med är viktiga för generationen. Dessa behöver dock inte endast vara digitala utan kan även innebära att butiken bjuder in till event som inte i första hand går ut på att sälja varor. Eventen kan bestå av panelsamtal, spelningar, livepodcasts och pop up:er med olika samarbeten.
  • Hållbarhet och värderingar kommer att vara en självklarhet men greenwashing upplevs negativt. Att handla lokalt kan bli en reaktion mot långa transportvägar mellan flera olika lager och ompackningsenheter. I många fall fördubblas dessa vid returer av felköp.

Apoteken ligger i framkant

I dagens samhälle utgör Generation Z redan en betydande och inflytelserik kundgrupp som ställer krav på att få vara med och påverka handelssektorn. Den kommande köpkraften hos Generation Z kommer att spela en avgörande roll för handeln, och för att fortsätta vara relevant i dagens konsumtionslandskap är det nödvändigt att anpassa sig efter deras önskemål och behov. Att lyssna på och följa Generation Z:s preferenser blir därmed nyckeln till framgång inom handelsbranschen.

Apoteken har lyckats med att applicera denna kunskap på sin verksamhet. Alla ovan punkter finns på agendan men personalen har en särställning när det gäller att bygga lojalitet med kunden. Ingen yrkesgrupp har så hög trovärdighet som farmaceuter och apotekstekniker. Som konsument litar man på att deras rekommendationer är korrekta, individanpassade och baserade på fakta. Denna kunskap kan vi hjälpa apoteken att hålla uppdaterad.

Postad i kategori: ,