Tillväxt i hela kategorin!

Kundsituation

Ett globalt healthcare företag omklassificerade en av sina produkter från receptbelagt läkemedel till OTC. Preparatet används för behandling av besvärande, åldersrelaterade symptom. Ett nytt receptfritt läkemedel, en ny variant på preparat, fanns nu på hyllorna i konkurrens med några etablerade produkter, OTC såväl som handelsvaror.

Resultat

Blue Ocean Sales säljkår kontrakterades för att utbilda och träna apotekspersonalen på det aktuella åldersproblemet samtidigt som de utbildade kring den nya produkten och dess specifika produktfördelar.

Lanseringen och utbildningen resulterade i en tillväxt i hela kategorin. Apoteket fångade in nya kunder, och vår kund nådde sina säljmål.