Kundsituation

Ett läkemedelsföretag som tog hjälp av Blue Ocean Sales apotekskonsulenter för att sprida produktens ”Unique Sales Points”, ville säkerställa att produktbudskapet nått fram. En uppföljning av ”Message Recall” gjordes av ett fristående företag dvs en mätning av vad personalen minns från budskapet. Nästa steg är att mäta om produkten, efter produktutbildningen, blir deras förstahandsrekommendation.

Resultat

Blue Ocean Sales nådde dryga 70% i mätningen av ”Message Recall” i denna fristående undersökning. Inom kort görs de första mätningarna av förstahandsrekommendation.