Kundsituation

En stor healthcare leverantör ville säkerställa 100% distribution för de viktigaste produkterna inom ett väletablerat varumärke. Med 100% distribution finns produkten på hyllorna på alla kedjor som tagit in produkten. Det är inte ovanligt att produkter saknas på hyllan, trots listning och avtal med apotekskedjorna om att de ska finnas i butik.

Resultat

Vår säljkår fick uppgiften att kontinuerligt följa upp planogram, presentera produkt och säljargument, och inte minst att påminna om påfyllnad när produkten var slut. Tre av fyra produkter nådde 100% distribution i en av de största kedjorna. Distributionen av varumärket ökade dessutom generellt. Vi förser kunden med detaljerade rapporter kring distribution vilka kunden kan använda som underlag i kontakten med kedjornas kategorichefer. Rapporten pekar tydligt ut var bristerna finns.