Kundsituation

Leverantörer producerar kundbroschyrer och kundprover i stora mängder. Problemet är att få ut dem i butik. Det är vanligt att leverantören per post skickar broschyrer och prover till apoteken . Dessvärre är resultatet ofta inte så bra och materialet dyker inte alls upp i butik. Detta hade vår kund upplevt.

Resultat

Med hjälp av Blue Ocean Sales apotekskonsulenter kunde vår uppdragsgivare säkerställa en butiksspridning av kundbroschyrer och prover. Våra konsulenter har en dialog med apotekspersonalen kring material och placering och hjälper till att skylta upp. De bevakar om material behöver fyllas på.