Blue Ocean Sales når hög kundnöjdhet

Vi mäter nu kontinuerligt kundnöjdheten efter varje avslutad säljperiod och uppdrag. Mätningen innefattar 10 frågor och innehåller en rating mellan 1 till 4 på varje fråga, där värdet 4 är högst eller bäst.

Frågorna täcker bl a in:

– Om vårt arbete givit ökad försäljning

– Om kunden är nöjd med kvalitet och frekvens i rapporteringen

– Om vi verkar i enlighet med våra värderingar

Mätningen gjordes i februari 2015. Resultatet visar ett genomsnitt på 3,76 av maximala värdet 4,0!

Postad i kategori: