Aktuellt om Apoteksmarknaden

År 2018 omsatte öppenvårdsapoteken 45 miljarder kronor (41) en ökning med 10 procent jämfört med år 2017. 75% av försäljningen är receptbelagda läkemedel, 9% är receptfria läkemedel och 16% är handelsvaror. E-handeln ökar och motsvarade 10 (8) procent av omsättningen och 16 (11) procent av den totala volymen på öppenvårdsmarknaden. Samtliga apotekskedjor erbjuder e-handel via internetapotek. Dessutom finns tre renodlade e-handelsaktörer.

Antalet apotek har sedan omregleringen år 2009 ökat med med 493 st apotek, eller med 53 procent . Nu finns totalt drygt 1 422 öppenvårdsapotek i Sverige. Apotekstätheten är 14 apotek per 100 000 invånare vilket, trots ökningarna i antal apotek, ligger långt under genomsnittet i Europa som är 34 apotek per 100 000 invånare.

Antalet tjänster som erbjuds på apotek ökar och branschen arbetar för att på egen hand, eller tillsammans med vårdens aktörer, kunna erbjuda ytterligare tjänster inom läkemedelsrådgivning, vård, hälsa och välbefinnande.

Det genomsnittliga öppethållandet per apotek har ökat med 11 timmar per vecka sedan 2009 och är nu i genomsnitt 56 timmar per vecka. Då apoteken samtidigt blivit fler har totala öppettiden (tillgängligheten) ökat med 90 procent sedan år 2009.

Apoteken fortsätter att ha mycket hög kundnöjdhet. Andelen kunder som var nöjda med sitt senaste apoteksbesök var 98 (99) procent i SIFOs mätning för senaste kvartalet 2018. Andelen kunder som ger mätningens två högsta betyg, "utomordentligt bra" eller "mycket bra", var hela 80 procent. Varje dag besöker 330 000 personer ett apotek, antingen fysiskt eller ett internetapotek. Totalt gjordes 120 miljoner besök 2018. Knappt 40% av besöken görs av kunder som hämtar ut förskrivna läkemedel.
Under år 2018 expedierade apoteken i Sverige sammanlagt 90 miljoner recept vilket är en ökning med 2,1 procent jämfört med 2018. Apoteksbranschen hade under samma år 11 200 personer sysselsatta, varav ca 10 000 arbetar på öppenvårdsapotek.

Källa: Svensk Apoteksförening, Branschrapport 2019, SIFO.

Uppföljning av centralt bokade kampanjer

Centralt bokade aktiviteter med apotekskedjorna kräver idag stora investeringar. Varje investerad krona är viktig för resultatet. Under hösten 2023 mätte vi över 20 olika kampanjer. Vi följde upp att kampanjerna var igång och att dem var aktiverade enligt kundens avtal med kedjan; rätt erbjudande och rätt placering. I de flesta fall rullar allt enligt plan … Läs mer