Apoteksmarknaden


År 2017 omsatte öppenvårdsapoteken 41 miljarder kronor (40) en ökning med 3,2 procent jämfört med år 2016. 74% av försäljningen är receptbelagda läkemedel, 10% är receptfria läkemedel och 16% är handelsvaror. E-handeln ökar och motsvarade 8 (6) procent av omsättningen och 11 (8) procent av den totala volymen på öppenvårdsmarknaden. Samtliga apotekskedjor erbjuder e-handel via internetapotek.

Antalet apotek har sedan omregleringen år 2009 ökat med med 483 st apotek, eller med 52 procent . Nu finns totalt drygt 1 412 öppenvårdsapotek i Sverige. Apotekstätheten är 14 (13,9) apotek per 100 000 invånare vilket, trots ökningarna i antal apotek, ligger långt under genomsnittet i Europa som är 31 apotek per 100 000 invånare. 

Antalet tjänster som erbjuds på apotek ökar och branschen arbetar för att på egen hand, eller tillsammans med vårdens aktörer, kunna erbjuda ytterligare tjänster inom läkemedelsrådgivning, vård, hälsa och välbefinnande.

Det genomsnittliga öppethållandet per apotek har ökat med 11 timmar per vecka sedan 2009. Då apoteken samtidigt blivit fler har totala öppettiden (tillgängligheten) ökat med 90 procent sedan år 2009.

Apoteken fortsätter att ha mycket hög kundnöjdhet. Andelen kunder som var nöjda med sitt senaste apoteksbesök var 99 (96,5) procent i SIFOs mätning för senaste kvartalet 2017. Andelen kunder som ger mätningens två högsta betyg, utomordentligt bra eller mycket bra, var hela 81 procent. Varje dag besöker 330 000 personer ett apotek, antingen fysiskt eller ett internetapotek. Totalt gjordes 120 miljoner besök 2017. Knappt 40% av besöken görs av kunder som hämtar ut förskrivna läkemedel.
Under år 2017 expedierade apoteken i Sverige sammanlagt 87,5 miljoner recept vilket är en ökning med 1,7 procent jämfört med 2016.  Apoteksbranschen hade under samma år 11 500 personer sysselsatta.

Källa: Svensk Apoteksförening, Branschrapport 2018, SIFO.