Apotekens e-handel växer

Positiv trend för apotekens e-handel – men fysiska apotek dominerar

Apoteksmarknaden är en av få branscher som fortsätter växa i e-handeln.

Apotekens försäljningstillväxt i e-handeln var +23% under årets tredje kvartalet  jämfört med e-handeln totalt som växte med 2%. Nätapotekens omsättnig från handelsvaror var 40% *. Kedjornas fokus på expanderande e-handelslager är ett tydligt tecken på den ökade konkurrensen om den digitala konsumenten. Digital försäljning ger värdefulla kundinsikter – som hjälper till att driva försäljningen både online och i butik. I många fall sker lansering av produkter ”online first” för senare utvärdering till hyllan i fysiska apotek.

Fortfarande svarar fysiska apotek för närmare 80% av den totala omsättningen.

Konsumenten går fortfarande till ett apotek för att ta ut recept och för att handla egenvårdsprodukter. Att finnas kvar i hyllan och att etablera sig i apotekshyllan är viktigt för försäljningsutvecklingen, för varumärket samt för varumärkeskännedomen.

Marknad med flera möjligheter

Det som nu sker på apoteksmarknaden ger dig som leverantör flera möjligheter.

  1. Att snabbt kunna bredda sortimentet och lansera fler produkter online
  • Apoteksaktörerna vill locka konsumenten till köp online med ett stort utbud av produkter, till attraktiva priser.
  • Nya lager för ehandeln ska fyllas.
  • Revidering av sortiment sker löpanden och oftare än vad som sker i butik.
  1. Att befästa och säkerställa den plats ni har hyllan för volymförsäljning, med befintliga eller nya produkter
  • Spontana köp sker i fysiska butiker och möjligheter till det uppmuntras när online-köp hämtas ut i fysiska apotek.
  • Investeringar i kampanjer och exponeringar behöver betala sig
  • De fysiska apoteken agerar allt mer i synergi med utbudet online. En tydlig trend är att apotekspersonalen visar intresse och rekommenderar produkter som finns online och som kompletterar det som finns i hyllan.

Dags att ta vara på de möjligheter som ges?

 

* Källa: E-barometern Q3, 2023. E-barometern sammanställs av PostNord i samarbete med HUI Research

Postad i kategori: