Apotekens e-handel växer…

Positiv trend för apotekens e-handel – men fysiska apotek dominerar

Apoteksmarknaden är en av få branscher som fortsätter växa i e-handeln.

Apotekens försäljningstillväxt i e-handeln var +23% under årets tredje kvartalet  jämfört med e-handeln totalt som växte med 2%. Nätapotekens omsättnig från handelsvaror var 40% *. Kedjornas fokus på expanderande e-handelslager är ett tydligt tecken på den ökade konkurrensen om den digitala konsumenten. Digital försäljning ger värdefulla kundinsikter – som hjälper till att driva försäljningen både online och i butik. I många fall sker lansering av produkter ”online first” för senare utvärdering till hyllan i fysiska apotek.

Fortfarande svarar fysiska apotek för närmare 80% av den totala omsättningen.

Läs hela artikeln och nyheten här…

Postad i kategori: