Senaste nyheter

Med etablerade kontakter till apoteksmarknaden hjälper vi våra kunder att utveckla varumärken och driva försäljning. Under rådande läge med covid-19 har vi tillfälligt anpassat verksamheten och följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Mer information om hur vi agerar finns att läsa under Nyheter.

Tack alla kunder och samarbetspartner för ett gott samarbete!

Uppföljning av centralt bokade kampanjer

Centralt bokade aktiviteter med apotekskedjorna kräver idag stora investeringar. Varje investerad krona är viktig för resultatet. Under hösten 2023 mätte vi över 20 olika kampanjer. Vi följde upp att kampanjerna var igång och att dem var aktiverade enligt kundens avtal med kedjan; rätt erbjudande och rätt placering. I de flesta fall rullar allt enligt plan … Läs mer