Senaste nyheter

Med etablerade kontakter till apoteksmarknaden hjälper vi våra kunder att utveckla varumärken och driva försäljning. Under rådande läge med covid-19 har vi tillfälligt anpassat verksamheten och följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Mer information om hur vi agerar finns att läsa under Nyheter.

Tack alla kunder och samarbetspartner för ett gott samarbete!

Säljare på apotek

Vi frågade också ChatGPT varför säljare ska besöka apotek. Vi fick ett långt svar och här är sammanfattningen. Att säljare besöker apotek är viktigt av flera skäl, både för apoteket och för de företag som säljer produkter. Sammanfattningsvis bidrar säljarnas besök till att förbättra kommunikationen, stödet och samarbetet mellan apotek och leverantörer. Detta kan leda … Läs mer

Fysiska apotek besöks mest

Sveriges apoteksförenings branschrapport 2024 har nyss presenterats. Mycket är sig likt. Att e-handeln står sig stark kvarstår men nästan 80 procent av apotekens omsättning sker fortfarande i fysiska apotek. Den fysiska butiken inom apotek är allt annat än död. 370.000 konsumenter besöker dagligen ett apotek. Ett besök på apotek omfattar mer än att hämta ut … Läs mer

Uppföljning av centralt bokade kampanjer

Centralt bokade aktiviteter med apotekskedjorna kräver idag stora investeringar. Varje investerad krona är viktig för resultatet. Under hösten 2023 mätte vi över 20 olika kampanjer. Vi följde upp att kampanjerna var igång och att dem var aktiverade enligt kundens avtal med kedjan; rätt erbjudande och rätt placering. I de flesta fall rullar allt enligt plan … Läs mer

Compliance – allt viktigare

Läkemedelsinformation till apoteken Nästan 90 miljoner * recept hämtas årligen ut på apotek och apotekens roll för en lyckad läkemedelsbehandling är viktig. De har att säkerställa att rätt patient får rätt medicin och korrekt information om hur medicinen ska tas för bästa möjliga behandling. Information kan vara livsviktig. Att ge individuell information och rådgivning är … Läs mer

Söker du information om utbildningsappen Motimate?

Söker du information om utbildningsappen Motimate? Kontakta oss på info@blueoceansales.se eller ring 0721 73 00 82

Generation Z – den digitala generationen

Generation Z är födda mellan 1997 och 2012 och är den första generationen som aldrig levt i en analog värld. Enligt Svensk Handels rapport ”Läget i handeln 2023” kommer år 2030, 32% av Sveriges befolkning i arbetsför ålder tillhöra generation Z. De påverkas i hög grad av influencers, communities samt trender på sociala medier. Samtidigt … Läs mer

Apotekens e-handel växer…

Positiv trend för apotekens e-handel – men fysiska apotek dominerar Apoteksmarknaden är en av få branscher som fortsätter växa i e-handeln. Apotekens försäljningstillväxt i e-handeln var +23% under årets tredje kvartalet  jämfört med e-handeln totalt som växte med 2%. Nätapotekens omsättnig från handelsvaror var 40% *. Kedjornas fokus på expanderande e-handelslager är ett tydligt tecken … Läs mer

Blir du också väckt på natten av en snarkande partner?

Blir du också väckt på natten av en snarkande partner? Misströsta inte, hjälp finns att få. Varumärket Breathe Right tillhandahåller ett näsplåster som vidgar näsgångarna och gör det lättare att andas när du är täppt vid förkylning och allergi. Plåstret kan också minska snarkningar och underlätta syreupptagningen vid motion. Sedan 2021 har Blue Ocean Sales … Läs mer

Välkommen Marie!

Marie Ramsten har förstärkt vår organisation med ansvar över Key Account-arbetet mot apotekskedjorna. Marie kommer närmast från 3M där hon har haft ansvaret för utvecklingen av försäljningen mot apoteksmarknaden, med allt vad det innebär i form av strategiska planer till hantering av MasterData och tydliga argument i offertmallarna.