Senaste nyheter

Med etablerade kontakter till apoteksmarknaden hjälper vi våra kunder att utveckla varumärken och driva försäljning. Under rådande läge med covid-19 har vi tillfälligt anpassat verksamheten och följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Mer information om hur vi agerar finns att läsa under Nyheter.

Tack alla kunder och samarbetspartner för ett gott samarbete!

Blue Ocean Sales når hög kundnöjdhet

Vi mäter nu kontinuerligt kundnöjdheten efter varje avslutad säljperiod och uppdrag. Mätningen innefattar 10 frågor och innehåller en rating mellan 1 till 4 på varje fråga, där värdet 4 är högst eller bäst. Frågorna täcker bl a in: – Om vårt arbete givit ökad försäljning – Om kunden är nöjd med kvalitet och frekvens i … Läs mer