Vi har lämnat vårt årliga bidrag till Watu Secondary School

Skolan finns i Tanzania, är helt privat finansierad och ger fattiga barn på landsbygden möjlighet till utbildning.

Läs mer om skolan på www.watusecondaryschool.com

Postad i kategori: